Personvernpolicy

Denne personvernpolicyen gjelder for dinesen.com, som eies og drives av Dinesen Floors A/S, CVR nr. 33920717.

Dinesen Floors A/S er underlagt den til enhver tid gjeldende lovgivning om personvern, og enhver behandling av personopplysninger skjer jf. denne. Dinesen Floors A/S anses som behandlingsansvarlig for de opplysninger som registreres om deg som besøkende på dinesen.com eller som kunde.

Formålet med denne policyen er å beskrive hvordan vi behandler personopplysninger og å opplyse deg om dine rettigheter.

Har du spørsmål eller kommentarer knyttet til behandlingen av dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å ta kontakt. Du finner våre kontaktopplysninger i siste avsnitt.


Innsamling av personopplysninger

Dinesen Floors A/S samler inn opplysninger i forbindelse med at du bruker dinesen.com eller henvender deg til oss via e-post eller telefon.

Hvilke opplysninger samles inn

 • Kontaktopplysninger, blant annet navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer og språk
 • Opplysninger om interesser
 • Kjøpshistorikk
 • Transaksjonsdata
 • Trafikkdata ved bruk av hjemmesiden

Når samler vi inn

 • Når du besøker hjemmesiden
 • Når du gjennomfører kjøp i nettbutikken
 • Når du melder deg på vårt nyhetsbrev
 • Når du kommuniserer med oss

Formål med innsamling og oppbevaring

 • Behandling av ditt kjøp og levering av vår tjeneste
 • Administrasjon av kundeforhold
 • Utsendelse av nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriale
 • Eventuelle markedsføringstiltak
 • Svar på dine henvendelser
 • Statistikk og analyse

Behandling av personopplysninger

Vi vil alltid minimere behandlingen av dine personopplysninger så mye som mulig.

Vi behandler dine personopplysninger primært for å kunne oppfylle avtaler inngått mellom deg og Dinesen Floors A/S.

Vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, for eksempel ved opprettelse av en brukerkonto i vår nettbutikk. Vår legitime interesse i å markedsføre, utvikle eksisterende samt nye tjenester og produkter samt å foreta analyser av og utarbeide statistikk for våre kundesegmenter, produkter og tjenester er et annet behandlingsgrunnlag.

Vi bruker dine personopplysninger utelukkende for utsendelse av markedsføringsmateriale når du på forhånd har gitt ditt uttrykkelige samtykke, med mindre loven gir mulighet for at vi kan kontakte deg uten at du først avgir ditt samtykke.


Oppdatering eller sletting av opplysninger

Våre tjenester er avhengig av at dine opplysninger er korrekte og oppdatert. Derfor ber vi deg opplyse oss om relevante endringer i dine opplysninger. Du finner våre kontaktopplysninger i siste avsnitt.

Vi kontrollerer at de personopplysningene vi behandler om deg, ikke er uriktige eller villedende. Vi sørger også for jevnlig å oppdatere dine personopplysninger.

Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige i forhold til det formålet som var årsaken til vår behandling. Vi kan likevel behandle opplysninger i anonymisert form i lengre tid. I forbindelse med kjøp i vår nettbutikk oppbevares dine personopplysninger i henhold til bokføringsloven i 5 år fra utgangen av det regnskapsåret opplysningene gjelder.

Du kan til enhver tid tilbakekalle et samtykke. Vi vil deretter slette dine personopplysninger. Bruk kontaktopplysningene i policyens siste avsnitt eller avmeldingslinken i én av de henvendelsene du mottar fra oss. 


Deling av personopplysninger

Vår hjemmeside blir vertet av eksterne leverandører som behandler opplysningene på våre vegne og etter instruks fra oss.

Opplysningene kan i tillegg overlates til og behandles av samarbeidspartnere i forbindelse med administrasjon av kundeforhold og markedsføring samt til transportører til bruk ved levering av varer. Dine personopplysninger vil også bli gitt videre til en betalingsformidler når du gjennomfører et kjøp i nettbutikken på dinesen.com. Betalingsformidleren er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende krav for betalingsformidlere, inkludert krav til sikkerhet. I tillegg er betalingsformidleren ansvarlig for at kredittkortnumre og koder sikkerhetsmessig håndteres i henhold til de kravene som er oppstilt i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Det kan også under visse omstendigheter og i henhold til lovgivningen være nødvendig å gi videre opplysninger til offentlige myndigheter, inkludert rettslige myndigheter.


Sikkerhet

Vi beskytter dine personopplysninger og har interne regler om informasjonssikkerhet.

Vi har blant annet vedtatt interne regler om informasjonssikkerhet som inneholder instrukser og tiltak som beskytter dine personopplysninger mot å bli tilintetgjort, gå tapt eller bli endret, mot uautorisert offentliggjøring, og mot at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.


Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å få opplyst hvilke av dine personopplysninger vi behandler, hvor de stammer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger, og hvem som eventuelt mottar dine personopplysninger. Du har på samme måte rett til å få dine personopplysninger beriktiget, slettet eller behandlingsbegrenset.

Hvis du mener at dine opplysninger ikke lenger er nødvendige i forhold til det formålet som vi innhentet dem til, kan du be om å få dem slettet. Du har også rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Og i visse tilfeller har du rett til å få utlevert de personopplysningene vi har registrert om deg, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format eller be oss om å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Når du henvender deg med en forespørsel om å få rettet, slettet eller blokkert dine personopplysninger eller begrenset behandlingen, undersøker vi om betingelsene er oppfylt, og gjennomfører i så fald din forespørsel raskest mulig.

Ønsker du å gjøre bruk av dine rettigheter, bes du henvende deg til oss. Bruk kontaktopplysningene i siste avsnitt av denne policyen.


Endring av retningslinjer

Dinesen Floors A/S forbeholder seg rett til å oppdatere og endre i denne policyen


Klageadgang

Hvis du ønsker å klage over behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via e-post eller telefon som angitt. Eller du kan henvende deg til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark.


Kontaktopplysninger

Dinesen Floors A/S, Klovtoftvej 2, 6630 Rødding, Danmark, Telefon: + 45 7455 2140, E-post: info@dinesen.com

 

Mai 2018

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Start din mødebooking her


Kontakt os


Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader