Certificeringer

Vi vil skape bærekraftig velvære og arbeider kontinuerlig mot en mer bærekraftig verden.

Vårt syn på skogdrift går flere generasjoner tilbake og stammer fra skoger med mer enn 300 års erfaring i bærekraftig skogdrift. Det er derfor en del av Dinesens DNA å forstå og respektere betydningen av å pleie skogen og støtte de profesjonelle skogsarbeiderne som passer på trærne som blir til Dinesens produkter.

Vi ønsker å støtte og bidra til at den bærekraftige skogdriften opprettholdes og utvikles. Derfor er vi FSC®- og PEFC-sertifisert. Dinesen-produkter med FSC- og PEFC-sertifikater kan leveres på forespørsel.

FSC_C111817_NO.png

Dinesen er FSC-sertifisert. Sertifiseringen betyr at vi tar ansvar for den naturen og de skogene som treet vårt kommer fra. I tillegg til Dinesens grunnleggende bærekraftprinsipper er FSC-sertifikatet en garanti for at våre kunder og samarbeidspartnere kjøper et produkt som stammer fra bærekraftig skogbruk. FSC-sertifikatet anerkjenner vår tilnærming til avskoging, fra utvelgelsen av treet til skogsarbeidernes sosiale rettigheter. For Dinesen er det naturlig å beskytte biodiversiteten og de menneskene som arbeider i skogene.

 

pefc-logo_NO.png

Dinesen er PEFC-sertifisert. Sertifiseringen betyr at vi tar stilling til hvordan skogene og trevirket vårt blir behandlet gjennom hele livssyklusen, fra skog til sagbruk til ferdig produkt. Med PEFC-sertifikatet stiller Dinesen sikkerhet for at trevirket vårt er bærekraftig felt og at forvaltningen av skogene skjer etter bærekraftige prinsipper. Det betyr blant annet at skogdriften er miljømessig forsvarlig, sosialt nyttig og økonomisk levedyktig for både nåværende og fremtidige generasjoner.

 

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Start din mødebooking her


Kontakt os


Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader